Menu

NowePieniądze

Finanse,giełda,pieniądze i bankowość w nowej odsłonie

Siódma kara dla InterRisk od KNF.

nowepienidze

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group zostało przez KNF ukarane za "niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu". Zastosowano karę pieniężną w wysokości 100 000 zł. – Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę, że InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostało już wcześniej sześciokrotnie ukarane przez KNF za nieterminową wypłatę odszkodowań

© NowePieniądze
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci