Menu

NowePieniądze

Finanse,giełda,pieniądze i bankowość w nowej odsłonie

Wprowadzenie opłaty paliwowej nie musi oznaczać wzrostu cen paliw

nowepienidze

"PKN Orlen z uwagą obserwuje wszystkie działania mające bezpośredni lub pośredni wpływ na rynek handlu paliwami. Inicjatywy zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej, której kondycja ma wpływ zarówno na krajowy rynek paliwowy, jak i w szerokiej perspektywie na rozwój gospodarczy kraju, oceniamy pozytywnie" - podał Orlen.

Zgodnie z projektem ustawy, który złożyła w Sejmie grupa posłów PiS, płatnikiem podatku mają być wszystkie podmioty prowadzące działalność na rynku paliwowym, w tym producenci i importerzy.

PKN Orlen wyjaśnia, że obok obciążeń podatkowych na ceny paliw wpływają głównie niezależne, cenotwórcze czynniki makroekonomiczne, jak giełdowe notowania gotowych produktów paliwowych, ceny ropy oraz relacje kursów walut.

"Dynamika zmian cen paliw na stacjach jest więc przede wszystkim pochodną czynników makroekonomicznych, o czym świadczyć mogą fluktuacje cen odnotowywane w niezmiennym otoczeniu regulacyjnym" - poinformowała spółka.

© NowePieniądze
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci