Menu

NowePieniądze

Finanse,giełda,pieniądze i bankowość w nowej odsłonie

Wzrósł o 24,5 % zysk netto sektora bankowego

nowepienidze

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-maj 2018 r. wyniósł 6,44 mld zł, czyli wzrósł 24,5 proc. rdr - podała Komisja Nadzoru Finansowego. Według wyliczeń PAP Biznes, zysk netto w samym maju wyniósł 1,45 mld zł, czyli wzrósł 9,1 proc. rdr.

KNF podał, że dane za 2018 rok sporządzono z uwzględnieniem zmian sprawozdawczych w MSSF obowiązujących od początku 2018 roku.

Nowy standard wprowadził zmiany w zasadach klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, nowy model wyznaczania oczekiwanych strat kredytowych w celu obliczania odpisów z tytułu utraty wartości oraz zmienił wymogi w zakresie rachunkowości zabezpieczeń.

Wynik z działalności operacyjnej w okresie styczeń-maj wyniósł 8,03 mld zł, czyli jest o 12,9 proc. wyższy niż rok wcześniej.

W okresie styczeń-maj 2018 roku wynik z tytułu odsetek wzrósł rok do roku o 9,1 proc. do 18,59 mld zł, natomiast wynik z tytułu prowizji spadł 1,7 proc. do 5,55 mld zł

Koszty działania banków w tym okresie wzrosły o 5,1 proc. do 14,75 mld zł, w tym koszty działania banku i koszty pracownicze wzrosły o 5,9 proc.

© NowePieniądze
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci