Menu

NowePieniądze

Finanse,giełda,pieniądze i bankowość w nowej odsłonie

Samorządy chcą podwyżek cen wód i idą z rządem do sądu .

nowepienidze

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatrzymało nieuzasadnione podwyżki cen wody dla mieszkańców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, a Wody Polskie pełnią funkcję regulatora tych cen. 

Najniższa stawka za m³ wody - 1,30 zł - została ustalona dla gminy Sanok, miejscowości Jurowce, a najwyższa - 57,34 zł – dla gminy Ślemień. Najniższa cena za m³ odprowadzanych ścieków obowiązuje natomiast w gminie Chorzele i wynosi 2,20 zł. Najwięcej za ścieki - 51,38 zł – płacą mieszkańcy gminy Ostroróg. Do prezesa Wód Polskich, jako drugiej instancji w procesie taryfikacji, odwołały się 94 przedsiębiorstwa i gminy. 90% z nich domaga się zachowania wyższych stawek. PGW Wody Polskie informują, że jednym z małych zakładów, który świadczy usługi dla 300 osób i w którym pracują cztery osoby, pensja kierownika zakładu wynosi 17, 5 tys. zł. Cena za m³ wody jest wysoka, a gmina dopłaca do opłat ponoszonych przez mieszkańców kosztem wydatków na edukację, aby wypłacać tę wysoką pensję. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wszelkimi sposobami dążą do nawet kilkusetprocentowych podwyżek. Wynajmują w tym celu renomowane kancelarie prawne. Część spraw będzie rozstrzygana na drodze sądowej. 

© NowePieniądze
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci