Menu

NowePieniądze

Finanse,giełda,pieniądze i bankowość w nowej odsłonie

KNF nałożyła na Alma Market 500 tys. zł kary

nowepienidze

 Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Alma Market w upadłości karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł - podała KNF w komunikacie. Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę.

"Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, których naruszenie stwierdziła Komisja, ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Podkreślić należy, że nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa (...) było wielokrotne oraz miało miejsce w długim okresie" - napisano.

Jak podano, chodzi o naruszenia w związku z publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku oraz raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016.

"Zdaniem Komisji naruszenia dokonane przez Alma Market w związku z publikacją skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku oraz raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016 były istotne z punktu widzenia odbiorców i wpłynęły istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych spółki. Komisja oceniła, że wszystkie naruszenia miały charakter rażący" - napisano.

© NowePieniądze
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci