Menu

NowePieniądze

Finanse,giełda,pieniądze i bankowość w nowej odsłonie

Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł

nowepienidze

Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw. 2018 r. Składka przypisana brutto w tym okresie wzrosła o 0,33% r/r do 46,3 mld zł, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"Wynik finansowy netto działu I wyniósł 1,96 mld zł i w porównaniu z III kw. 2017 r. wzrósł o 5,63%, tj. o 0,1 mld zł. Wynik finansowy netto działu II osiągnął wartość 3,75 mld zł i w odniesieniu do III kw. 2017 r. wzrósł o 24,57%, tj. o 0,74 mld zł" - czytamy w "Raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po III kw. 2018 r."

Na koniec III kwartałów 2018 r. składka przypisana brutto krajowych zakładów ubezpieczeń wyniosła 46,3 mld zł i była o 0,33% (0,15 mld zł) wyższa niż rok wcześniej. W dziale I nastąpił spadek składki o 10,3%, natomiast dział II odnotował wzrost składki przypisanej o 7,32%

Składka przypisana brutto za III kwartały 2018 r. zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 16,41 mld zł i była niższa o 1,88 mld zł (o 10,3%) w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku.

"Spośród grup ubezpieczeń działu I największy spadek składki przypisanej brutto miał miejsce w grupie 3 (ubezpieczenia na życie związane z UFK, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe ) - spadek o 2,29 mld zł, tj. o 27,23%, z poziomu 8,43 mld zł do poziomu 6,13 mld zł. Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) - o 0,29 mld zł tj. o 7,17%, do wartości 4,41 mld zł"

 

© NowePieniądze
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci